Avsnitt 2. Eldhandvapen

Vi går igenom den enskilde soldatens handburna vapenarsenal av eldvapen och förklarar vad som skiljer pistol och revolver, vad automatvapen är och vad de gör.

Lyssna här:

Vår kompis ger dig rabatt