Militärsnack #10 Bertil II – Lyssnarfråga Termobariska vapen

Nytt Bertilavsnitt ute! #10 Bertil II.

Lyssnarfråga om termobariska vapen. Vad är det, hur funkar de och vad tycker vi om dem?

Vår kompis ger dig rabatt