Krigslyckan vänder

En text av rysslandskännaren Joakim von Braun.
Joakim har varit Säkerhetssamordnare vid Sveriges Radio, Säkerhetsrådgivare vid HPS och Rådgivare, konsult vid Säkerhetspolisen. Han har sysslat med Ryssland sedan tonåren och har specialiserat sig på deras underrättelsetjänster.

Krigslyckan vänder

Efter att Ukraina nu lyckats förstöra ett stort antal vapen- och ammunitionsförråd och förbandsplatser för ryska förband, vilka jag tidigare listat, kan det vara av intresse att se resultaten i form av förstörd rysk utrustning och antalet döda ryska soldater. Över tid måste jag säga att de ukrainska resultaten är mycket imponerande.

Från tid till annan dyker det upp förståsigpåare som hävdar att Ukraina ljuger i sina redovisningar av ryska förluster och jag ska ta upp några av dessa aspekter. Det är nog också av vikt att ta upp sådant som kan hjälpa oss att motverka en del av ryssarnas återkommande desinformation och vad denna består av.


Rapporter från Ukrainas krigsmakt

Besöker man hemsidorna som Ukrainas krigsmakt / generalstab (https://www.mil.gov.ua/) och deras militära underrättelsetjänst publicerar dagligen (https://gur.mil.gov.ua/), får man en mycket detaljerad bild av Rysslands dagliga förluster. Man kan ofta se att Ukrainas beskrivna militära verksamhet överensstämmer med de uppgivna ryska förlusterna. Har man genomfört flera offensiva attacker ligger de uppgivna ryska förlusterna högre under ett par dagar dvs den ungefärliga tid det tar för de ukrainska förbanden att rapportera in de förstörda ryska vapensystemen och de ungefärliga antalet ryssar som dött.

Kan man exempelvis konstatera tre stycken totalförstörda ryska pansarfordon BMP-3 rapporterar man möjligtvis in uppgiften ”30 döda ryssar” eftersom varje fordon enligt norm har en besättning på tre man och kan i normala fall ta med 7 stycken medföljande soldater. Jag tror inte man försöker raka ut innehållet i fordonen för att leta reda på om antalet kroppsdelar överensstämmer exakt med 30 döda soldater. Problemet är naturligtvis att fordonen kan ha varit övergivna innan de stacks i brand genom granat- eller raketbeskjutning och då blir naturligtvis den uppgivna statistiken felaktig redan från början.


Dagliga rapporter

För att göra problemet ytterligare svårt att redovisa är att andra källor knappast existerar och framförallt finns det få källor till den dagliga redovisning som kommer från Ukraina. Detta betyder dock inte att det inte finns källor som kan hjälpa oss en bra bit på vägen. Exempelvis har britterna kommit tillbaks med ett antal värdefulla uppgifter som de återkommande har publicerat.

Den 1/7 kunde den ukrainska generalstaben redovisa att sammanlagt 36.250 ryssar dödats sedan den 24/2 då Ryssland angrep Ukraina. Det ryska angreppet som skulle ha klarats av på 3-4 dagar men där Vladimir Putin hade missat att ta med det ukrainska folket i beräkningen! Så gick den planen åt he—te. I början av kriget lyckades Ukraina döda många fler ryssar än man gör nu. Till den 1/4 klarade den ukrainska krigsmakten av att döda knappt 500 ryssar om dagen. Nu ligger man på strax över 125 döda ryska soldater per dag. Nu kanske någon tycker detta är dåligt, att ukrainarna tappat suget eller att man inte hittar några ryssar att ta kål på men kring 1.000 döda ryska soldater i veckan kan ju knappast ses som ett dåligt resultat.


Förändrad krigföring

I själva verket beror de lägre ryska dödstalen på att stridshandlingarna i stort har förändrats i grunden. De första månaderna försökte Ryssland erövra stora områden inne i Ukraine och krigföringen böljade fram och tillbaka. Den ryska logiken fungerade uruselt och mängder av Rysslands stridsvagnar, pansarbilar och lastbilar övergavs av Rysslands rädda, unga och ovana soldater när bränslet tog slut eller man fick punktering. De körde runt på fälten och i skogarna där de körde på minor eller sköts i småbitar med hjälp av tusentals olika slags pansarskott. Jämför man de ryska förlustsiffrorna som kommer från den ukrainska krigsmakten så ligger antal förstörda stridsvagnar, pansarfordon och annan utrustning på avsevärt lägre nivåer idag jämfört med vad som ägde rum för ett par, tre månader sedan. Slutet av april blev ryssarna av med cirka 20 tanks varje dygn och nästan 40 pansarfordon per dag. Nu under juli är motsvarande ryska förlustsiffror rund 5-6 stridsvagnar om dygnet och ett 10-tal pansarfordon. Inte så konstigt då de bägge styrkorna vanligtvis befinner sig flera kilometer från varandra och inte tätt inpå. Nu kan ukrainska soldater mer sällan smyga sig fram för att få träff med sina olika slags antistridsvagnsmissiler.


Striderna i Donbass

Idag har ju ryssarna övergivit de tidigare stridszonerna i norra delarna av Ukraina och har alla sina resurser överförda till de östra och södra delarna av Ukraina. De ryska trupper som tidigare körts slut i norr fördes direkt över till de östra delarna av landet. Här är mycket av striderna koncentrerade till stillastående linjer med djupa skyttegravar och bunkrar av varierande kvalitet. Mycket av stridigheterna har förts med hjälp av eldrörs- och raket-artilleri vars eld dels riktats mot de ukrainska trupperna i fronten, dels mot civilbefolkningen i Ukrainas städer. Det sistnämnda är i hög grad att betrakta som brott mot krigets lagar.

Anledningen att Ryssland i sådan hög utsträckning riktar mycket av sin krigföring mot den ukrainska civilbefolkningen beror på minst två orsaker: Ryssland tror att de ska kunna knäcka Ukrainas nationella motståndsvilja genom att terrorbomba civilbefolkningen med bomber, granater och missiler. Ryssland har inget val därför att deras lager med träffsäkra missiler håller på att ta slut. Resultatet är att Putin på nytt bryter mot internationella lagar samtidigt som terrorbombningen stärker Ukrainas befolknings motståndskraft på exakt samma sätt som först Storbritanniens befolkning stärktes i sitt motstånd p.g.a. Nazi-Tysklands bombkampanj mot London och andra brittiska städer, och sedan Tysklands motståndskraft p.g.a. brittiska och amerikanska bombningar av tyska städer. Som så mycket annat är Putins krigföring fylld av misstag och dumheter.


Krigslyckan vänder

Precis som Dagens Nyheter skriver idag, lördagen den 23/7 (https://www.dn.se/…/tecken-pa-att-krigslyckan-vander…/) och citerar uppgifter från både Storbritanniens och USAs militär och underrättelsetjänster, finns det åtskilliga tecken på att Ukraina kan komma att vinna kriget! Jag har tidigare beskrivit i detalj den senaste månadens stora mängd av förstörda vapen- och ammunitionsdepåer samt förbandsplatser inom hela Donbass-området plus närligande områden (Donetsk, Luhansk, Cherson och Charkiv oblasts). Detta har uppenbart haft mycket allvarliga konsekvenser för ryssarna som enligt chefen för Storbritanniens MI6 nu har “run out of steam”. Också längre söderut har Ukraina haft ett antal framgångar bland annat norr om Krim där man för ett par dagar sedan allvarligt skadade en viktig bro över floden Dnipro. Frågan är vad detta innebär för ryssarna?


Ryska flaskhalsar

Ryssland har på ett antal synnerligen viktiga områden importstopp på högteknologi. Landet är också avstängt från essentiella internationella ekonomiska system och många ryska banker har inte längre några aktiva utlandsförbindelser. Både Rysslands lager med stridsvagnar och pansarfordon samt ammunition av olika slag har minskat så pass mycket att man tvingas nyttja sådant som har avsevärt sämre prestanda. Med nästan 40.000 döda soldater och bort emot 400 döda högre officerare är Rysslands militära förband allvarligen dränerade på personal. Nyrekryteringen misslyckas. De ryska artilleripjäserna kan inte erhålla nya eldrör utan tvingas använda utnötta eldrör som dels ger dålig precision, dels riskerar att explodera.


Styrkan hos Ukraina

Många gånger har jag missat att tillräckligt ofta beskriva styrkan hos Ukraina och de framgångar som ukrainarna allt oftare kan uppvisa. Här ska jag försöka kort beskriva landets allt fler och mer kraftfulla fördelar i kampen mot de ryska angriparna.

En av de kanske viktigaste faktorerna är ukrainarnas kämpaglädje och övertygelse om att de kommer att vinna! Ju mer jag lär mig om landet och det ukrainska folket desto mer kommer jag att hålla med dem. Ukraina kommer att vinna och köra ut de ryska angriparna!


Hemmaplan

Att kriga på hemmaplan och veta att man har rätt är synnerligen viktigt. Det faktum att man också strider för att man ska skydda sin hembygd och sina familjer i form av hustrur, barn och far- och morföräldrar är naturligtvis oerhört viktigt. I allmänhet brukar både forskare och världens militärer hävda att motståndarna som angriper måste vara tre till fem gånger så starka som de försvarande stridskrafterna. Det är så mycket som värdet av att känna till den egna terrängen, befolkningen, språket och mycket annat är värt och särskilt i jämförelse med motståndarens okunskap om terräng, språk och befolkning.

De senaste sex veckorna har den ukrainska krigsmakten försetts med både fler och bättre vapen än tidigare. Förutom att de har medfört att bortemot ett 40-tal ryska förbandsplatser och ammunitions- och vapenlager skadats eller förstörts, har denna vändning betytt oerhört mycket för den ukrainska ökande moralen och kraftiga kämpaglöden. Man ska inte heller glömma bort vikten av att så pass många kvinnor finns i den ukrainska krigsmakten.


Inte bara HIMARS

Att Ukraina nu fått 16 stycken HIMARS, med flera på gång, är av stor betydelse, men man ska inte glömma bort alla de andra ”verktygen” som Ukraina erhållit. Förutom avancerat raketartilleri har ett antal västländer skänkt avancerat artilleri i form av haubitsar till den ukrainska krigsmakten.

Nato-länderna har visserligen olika slags haubitsar men de nya typerna har samtliga 155 mm kaliber vilket minskar byråkratin avsevärt. Vapnen är både självgående och med lastbilsdragna haubitsar men en fördel med att ha vapen med lite olika egenskaper är att ryssarna inte vet exakt vad de ställs inför.

Ukraina har tagit emot Panzerhaubitze 2000 från Nederländerna och snart även från Tyskland, ett stort M-777 (från både Kanada, Australien och USA), 50 st Krab howitzers från Polen, Zuzana 2 self-propelled habitsar från Slovakien, FH70 från Estland, Italien och Nederländerna, samt ett 20-tal Caesar haubitsar från Frankrike och lika många M109 Paladin från Norge. Även Storbritannien och Belgien levererar 155 mm haubitsar. Räckvidden pendlar mellan 30 och 50 kilometer. Alla dessa kanoner för upp Ukraina på en nivå som I alla fall närmar sig Rysslands. Dessutom vill jag påstår att de är av batter kvalité än de ryska och därutöver tycks Ukraina inte har några problem med att kunna ersätta eldrören och få ammunition av olika slag levererat. Och ovanpå denna mängd eldrörsartilleri har man ju också raketartilleri, dock inte bara HIMARS.


Ukrainas raketartilleri

Förutom de så omtalade, för att nästan saga glorifierade HIMARS (High mobility artillery rocket system), har Ukrainas krigsmakt tillgång till åtminstone tre andra raketartillerisystem:

BM-21 Grad, RM-70 Vampir och M270 MLRS.

BM-21 Grad och RM-70 Vampir

Det första systemet är det gamla sovjetiska systemet från tidigt 1960-tal. Ganska likt det vapen som användes under Andra världskriget, Katjusja eller den ökända s.k. “Stalin-orgeln”. BM-21 Grad har sammanlagt 40 eldrör som skickar iväg 122 mm splitter-raketer vars syfte är att helt blåsa rent ett nästan 1 kvadratkilometer stort område från fiendesoldater och deras farkoster. Att det var ett vapen som verkligen passade in i det sovjetiska sättet att bedriva krig kanske man förstår av det faktum att Kreml under åren låtit tillverka nästan 100.000 BM-21-system! Nästan som ett oäkta syskon kan man kalla RM-70 Vampir som tillverkats av den forna vännen Tjeckoslovakien. Sedan 1972 har den sålts till åtminstone ett 20-tal nationer. Nackdelen är dock att den bara orkar sända iväg sin raketer ungefär 20 km medan en BM-21 Grad klarar av mer än 50 kilometer.

Desto större glädje har det kämpande Ukraina av raketartillerisystemet M270 MLRS som de ska ha fått från åtminstone tre nationer: Tyskland, Storbritannien och USA. M270 kan pricka mål som ligger så långt bort som 165 kilometer så du som läser detta förstår säkert att Ukrainas stora framgångar i Donbass-området inte bara består av HIMARS och välriktade granater från haubitsar. M270 kan avlossa en serie på 12 stycken missiler på under en minut! Och när dom 12 st 227 mm raketerna landar kan dom göra detta i form av sammanlagt 7.728 stycken exploderande substridsdelar. I min förra artikel här på Facebook visade jag er resultatet av en sådan urladdning. Det blev inte mycket kvar! Jag tror Ukraina har stora möjligheter de kommande veckorna!

Слава Україні! Героям слава! Слава Нації!

JOAKIM VON BRAUN


Texten ligger också på Joakims facebooksida.

Vår kompis ger dig rabatt