Nytt avsnitt! #24 – Erik Schooner om PTSD

Vårt tyngsta avsnitt till dags dato, vilket kan bli lite förvirrat… Henning rör till det men det viktiga i detta avsnitt är psykisk ohälsa.

Erik Schooner var nere i Afghanistan och var i strider som gav honom PTSD, Posttraumatiskt stressyndrom, som inte är att leka med. Lyssna på Eriks spännande och förskräckande historia.

Lyssna och ta till dig av hur det kan vara och har du problem med PTSD eller tror att du kan ha det – sök omedelbart hjälp!

Vår kompis ger dig rabatt