Ordlista

Ja, vad heter de egentligen? Stridsmaskin?

Här försöker vi att skriva in vilka ord vi och dess förklaring.
Notera att sidan är under ständig utveckling varför många ord ännu saknas.

Denna sida kommer med all tydlighet åskådliggöra hur fel tesen att det är tanken som räknas är helt åt skogen.

Ammunition / Ammo – Patroner, skott, granater eller kulor. Sånt du skjuter iväg, dock i oanvänd form.
Anfall – Den situation när en stridande part går till attack mot sin motståndare. Se överfall
Automat/Automateld – Laddning som sköts av vapnet. Låter det ”Ratata” är det automateld. Se hel/halvautomat
Band – Oftast som det bälte där patronerna matas fram till kulspruta utan magasin
Bazooka – Ord från engelskan som avser ett specifikt handburet raketvapen under det andra världskriget 
Befäl – Chefsrollsinnehavare i försvarsmakten
Bondpermis – En avvikelse från tjänstgöring som soldaten genomfört utan befälets tillåtelse. Smitning
Defensiv – Del av krigsoperation, där man går i strid för att försvara sig 
Fanflykt – Gammaldags ord för desertering. När soldat olovligen lämnat sin stridsposition i krig
Fänrik – Tjänstegrad under löjtnant
Genevekonventionen – Omfattade regelverk av FN för hur strid och krig får föras
Gevär – Vapen avsett att träffa fiende/mål på större avstånd
Haubits – Mycket kraftig kanon som skjuter lobbande bana, ofta långt. Se kanon
Hel-/halvautomat – Helautomat låter dig skjuta ”Ratata” om du håller avtryckaren inne, medan halvautomat laddar nästa enkelskott åt dig – automatiskt precis som alla automatvapen, men du behöver trycka på avtryckaren för varje skott
Jägare – Elitsoldat som ofta löser uppgifter bakom fiendens linjer
K-pist – Kulsprutepistol. Vapen att lösa stridsuppgifter på korta avstånd med, ofta helautomat men finns även halvautomatisk, ofta i kaliber med mindre klös i och kort pipa, därav sämre precision och kraft på längre håll
Kanon – Kraftigare vapen att skjuta rakt på synlig fiende, över 20mm, ”pipan” benämns eldrör. Finns såväl kanon som automatkanon
Kapten – Tjänstegrad under major men över löjtnant
Karbin – Gevär av kortare typ. Ju kortare pipa desto lägre träffsäkerhet på avstånd
Kombattant – Stridande part enligt Genevekonventionen
Kulspruta (KSP) – Tyngre automatskjutande vapen avsett att främst, med mycket ammo i målet, bekämpa något. Finns lätt/medeltung som ofta kan vara personligt eldhandvapen och tung som oftast är fordonsmonterad
Luftkyld – Ofta om kulspruta. Vid lång eldgivning med luftkyld KSP blir pipan het och måste bytas mot en annan pipa.Lättöl –Onödig dryck som skall bekämpas 
Löjtnant – Tjänstegrad under kapten men över fänrik
Magasin – Ammunitionshållare på vapnet som skotten matas in i vapnet från
Malaj – Gammalt ord för värnpliktig Tjänstgörande personal utan stridande uppgift. Ex. bibliotekarie, hangarsopare eller brevbärare. Existerar ej längre
Meja/mejning – Eldgivningssätt/metod att bekämpa fienden. Förekommer ofta på film med en soldat som skjuter automateld från höften. Effektivt mot stora mål på korta avstånd (Läs 20m mot flera fiender i tex värn)
Mål – Det stridande soldater avser att förstöra. Ex fiendens fordon, soldater eller taktiska och strategiska tillgångar
Mönstring – tillfälle då manskapet synas för duglighet och rollanpassning innan utbildning påbörjas
Närkamp – när soldater slåss på mycket nära avstånd. Kan innefatta knytnävsslag, knivhugg, bajonetthugg eller spadslagNärstrid – Strid till fots i terräng där man inte kan påverka fienden annat genom att anfalla till fots och med fordon, dvs där man inte kan uppnå effekt med direktraktad eld eller indirekt eld. Upprensning av terrängparti
Pansarskott/ P-skott – Handburet vapen avsett att bekämpa fientliga bepansrade fordon på kortare håll. När PV-vapen. 30-200 m
Precisision – När marginaler räknas. Ex. prickskytte
Reträtt – Retirera = gå bakåt.
Revolver – ”Pistol” med rullande (revolverande) magasin. Tänk Cowboy-puffra
Rikochett – Kula som träffar något och byter riktning. I cowboyfilmer illustrerade som ”Peeeeow-ljud” vid skottväxling. Även del av kula, fragment eller annat
Strategiskt – Sådant som påverkar ex. krig på sikt. Ex. om du slår ut fiendens förmåga att på sikt tillverka vapen. Se Taktiskt
Stridis – Oftast militärt överambitiös människa som tror de är bra på att vara soldat innan de ens försökt. Utgår ofta som oduglig
Taktiskt – Det som påverkar striden här och nu. Du bekämpar deras farligaste hot mot dig. Se strategiskt
Tofu – Äckligt mat-”ersättande” gegg som skall bekämpas
Totalvägrare – Tjänstepliktig som vägrar bidra till den tilldelade statsfunktionsrollen. Får i förekommande fall fängelse.
Vattenkyld/vätskekyld – Ofta om kulspruta med vattenmantel. Stor tung och klumpig men behöver inte byta pipa. Se luftkyld. Förekomst främst ww1 och utfalsas senare mot luftkylda
Vapenvägrare – Person som av något skäl vägrar att utbildas till stridande enhet. Placeras ofta som resurs i sjukvården eller annan civil verksamhet. Se totalvägrare
Värnplikt – Den tid och skyldighet som en person har att utbilda sig för att tjänstgöra för att bidra till försvaret och funktionen av riket
Växelvis framryckning – En metod att växla mellan framryckning mot fienden och nedhållande eldgivning ta sig fram mot en fiende. Ena gruppen bestryker terrängen med eld som får fienden att inte våga sticka upp huvudet medan andra avancerar och sedan byter de snabbt och effektivt roll
Överfall – En situation där någon blir anfallen och samtidigt överraskad av det. Se anfall