Avsnitt 2. Eldhandvapen

15 april 2022 Henning 0

Vi går igenom den enskilde soldatens handburna vapenarsenal av eldvapen och förklarar vad som skiljer pistol och revolver, vad automatvapen är och vad de gör. […]

Avsnitt 1. Försvarsgrenarna

14 april 2022 Henning 0

I detta första avsnitt av podden pratar vi om försvarets indelningar, Försvarsmaktens försvarsgrenar. Armén, Marinen och Flygvapnet och hur de är indelade.

Avsnitt -1. Kommandoord

14 april 2022 Henning 0

Vad ska du göra när befälet utropar ”Manöver”? Vad betyder egentligen ”Giv akt?” och vad har ordet ”Avdelning” i exercis att göra? Ja, det är […]